Wyniki zbiórki publicznej na rzecz Fundacji Pomóż Dorosnąć

Fundacja Pomóż Dorosnąć, KRS 0000203456, z siedzibą przy  Aleja Kalin 30, 05-500 Piaseczno, dnia 08.12.2013 r. podczas ŚWIĄTECZNEGO FESTIWALU DOBROCZYNNOŚCI zorganizowanego na Rynku w Piasecznie, przeprowadziła zbiórkę publiczną ( kiermasz „rozmaitości”, kiermasz ciast, sprzedaż płyty „Parasol Poetica”, kiermasz ozdób świątecznych i prac plastycznych – ekobombek,  wykonanych przez dzieci uczestniczące w  konkursie na Ekobombkę . Zbiórkę przeprowadzono na podstawie zezwolenia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dn. 28.11.2013 r. nr 59/2013. Zebrano kwotę wysokości  4673,40 zł. Koszty poniesione przy realizacji zbiórki publicznej to koszty wydania płyty „Parasol Poetica” – przy 32 sprzedanych płytach wyniosły one 340,70 zł.  Artykuły do stoisk „Kiermasz rozmaitości” i „Kiermasz ciast” zostały podarowane Fundacji przez wolontariuszy, a prace plastyczne – ekobombki były wykonane przez dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w ramach konkursu zorganizowanego przez Centrum Kultury. Organizacja i obsługa zbiórki publicznej również była zapewniona na zasadzie wolontariatu. Dochód ze zbiórki został przekazany na fundusz stypendialny i zapomogi finansowe dla podopiecznych   Fundacji Pomóż Dorosnąć.