Podziel się 1,5% podatku

Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT online w PITax.pl funkcjonuje dzięki projektowi “PITax.pl dla OPP” prowadzonemu we współpracy z IWOP.

Czy wiesz, że możesz pomóc Fundacji, nie robiąc prawie nic?

Każdy podatnik oddaje swój podatek Państwu. 1,5% Twojego podatku może być przekazany wybranej przez Ciebie Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Fundacja Pomóż Dorosnąć jest OPP od 2 lutego 2007 r.

Jak to zrobić?

Wystarczy rozliczając się z Urzędem Skarbowym wpisać w odpowiednią rubrykę PIT numer KRS Fundacji Pomóż Dorosnąć. W ten sposób przekazujesz 1,5% swojego podatku na cele statutowe Fundacji.

Nasz numer KRS: 0000203456

Jeśli chcesz, aby Twój 1,5% gromadzony był na potrzeby danego dziecka lub rodziny należy w kolejnej rubryce pt.: CEL SZCZEGÓŁOWY wskazać tę osobę lub rodzinę.

Ze zgromadzonych na tej zasadzie wpłat 80 % przekazane zostaje wskazanej osobie/rodzinie, a 20 % wpłat przeznaczonych zostaje na cele statutowe Fundacji.

Resztę załatwia Urząd Skarbowy. Wpłaty z 1,5% podatku OPP otrzymują w sierpniu, ale dopiero w październiku przekazywana jest do OPP informacja na temat rozdziału środków pomiędzy poszczególne cele szczegółowe.

Pamiętaj!

Jeśli musisz złożyć korektę do zeznania podatkowego należy ponownie wypełnić rubryki dotyczące numeru KRS Fundacji i ewentualnie wskazanego celu szczegółowego.

Poniżej zamieszczamy program do rozliczenia podatku, pozwalający na przekazanie 1,5% podatku Fundacji Pomóż Dorosnąć.