kwiecień 2010

Dzieciństwo bez przemocy

Fundacja Pomóż Dorosnąć jest abmasadorem ogólnopolskiej kampanii społecznej „Dzieciństwo bez przemocy”. Jest ona poświęcona problemowi stosowania kar fizycznych wobec dzieci. Akcja pod hasłem „Bite dzieci… Read More »Dzieciństwo bez przemocy