Sprawozdanie ze zbiórki publicznej PanDaNarty

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

I.   PRZEPROWADZAJĄCY ZBIÓRKĘ:

Fundacja Pomóż Dorosnąć

al. Kalin 30, 05-500 Piaseczno

KRS 0000203456, NIP 123-102-53-31

tel. kom. 504 269 258, http://fundacja-pomoz-dorosnac.azurewebsites.net/, ewa.lubianiec@wp.pl

 II.  Zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej i organ wydający:

Decyzja Ministra Administracji i Cyfryzacji nr 495/2013 z dnia 4 grudnia 2013r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.

 III. Termin, sposób przeprowadzenia zbiórki:

Zbiórka darów rzeczowych przeprowadzona została w następujących miastach: Bielsko Biała, Brzozów, Gdańsk, Gliwice, Głowienka, Katowice, Koszęcin, Łódź, Paczyna, Reńska Wieś, Rzeszów, Warszawa w terminie od 04.12.2013 r. do 28.02.2014 r.

Dary rzeczowe były bezpośrednio dostarczane/wysyłane do domów dziecka przez darczyńców lub dostarczane do organizatorów zbiórki w następującej lokalizacji: „Tomaszewski sp. z o.o.” Al. Krakowska 205/211, 02-180 Warszawa. Zebrano również dary pieniężne poprzez:

Wpłaty na konto Fundacji Pomóż Dorosnąć

Dane konta zbiórki:

Fundacja Pomóż Dorosnąć, Al. Kalin 30, 05 – 500 Piaseczno

Nr konta: 19109016940000000122240966

Bank BZ WBK S.A.

2 Oddział w Piasecznie, 05-500 Piaseczno, ul. Wojska Polskiego 28

Zbiórka do puszki kwestorskiej eksponowanej na wydarzeniach, w których uczestniczyła Fundacja nie przyniosła żadnych wpłat.

IV.  Rozliczenie zebranych środków według sposobów zbiórki:

Podczas zbiórki darów rzeczowych zebrano:

– 19 par nart,

– 18 kompletów kijów,

– 12 par butów narciarskich,

– 5 par butów snowboardowych,

– 4 desek snowboardowych,

– 9 kurtek,

– 6 par spodni,

– 10 par łyżew,

– 6 kasków,

– 8 gogli,

– 10 par rękawiczek,

– 6 sztuk bielizny termicznej.

Zebrano również dary pieniężne w wysokości 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych zero groszy), które pochodziły z wpłaty na specjalne konto zbiórki.

V.  Rozliczenie kosztów przeprowadzonej zbiórki:

Przeprowadzenie zbiórki, zgodnie z informacjami zawartymi w składanym wniosku, nie wygenerowało kosztów.

VI.  Sposób wydatkowania zebranych środków:

Zebrane dary rzeczowe i pieniężne wydatkowano zgodnie z pozwoleniem na terenie Rzeczpospolitej Polski.

Zebrane dary rzeczowe umożliwiły wyposażenie w sprzęt narciarski lub snowboardowy 19 osób z następujących rodzinnych domów dziecka:

1)       Rodzinny Dom Dziecka „Druchowie” Fundacji św. Józefa Opiekuna, ul. Lubliniecka 20, 42-286 Koszęcin

2)       Rodzinny Dom Dziecka Joanna i Gerard Wilczek, ul. Raciborska 95, 47-208 Reńska Wieś

Poza obdarowaniem dzieci z rodzinnych domów dziecka w sprzęt do sportów zimowych przeprowadzono również wyjazd szkoleniowy celem nauki jazdy na nartach  dla 9 dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka w Reńskiej Wsi w dniach 22.02-23.02 w Istebnie (woj. śląskie).

Środki pieniężne zebrane podczas zbiórki zostały wykorzystane na:

– Pokrycie kosztów zakupu karnetów na wyciągi narciarskie: 144,00 zł

– Pokrycie kosztów wynajęcia instruktora: 120,00 zł

– Pokrycie kosztów paliwa zużytego na dojazdy do stoków: 149,52 zł

Łącznie wydano  413,52 zł (słownie: czterysta trzynaście złotych pięćdziesiąt dwa grosze). Pieniądze ze zbiórki pokryły w całości koszty związane z wyjazdami szkoleniowymi dla dzieci. Pozostałe 586,48 zł przekazano na działania statutowe organizatora zbiórki Fundacji Pomóż Dorosnąć, która prowadzi działalność na rzecz dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych.

 VII.   Ogłoszenie wyników zbiórki publicznej:

Fundacja zamieści niniejsze sprawozdanie na swojej stronie internetowej: http://fundacja-pomoz-dorosnac.azurewebsites.net/ do dnia 28.03.2014 r. Będzie ono tam eksponowane bezterminowo. Dodatkowo, sprawozdanie zostało opublikowane na stornie akcji „Panda Narty”:  http://www.facebook.com/PandaNarty oraz zostało przesłane do umieszczenia w ogólnopolskim portalu komunikacyjnym NGO (http://www.ngo.pl/).