FUNDACJA POMÓŻ DOROSNĄĆ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTA DS. KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

FUNDACJA POMÓŻ DOROSNĄĆ UL. WARSZAWSKA 33/9 05-500 PIASECZNO
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

SPECJALISTA DS. KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

(umowa o pracę na zastępstwo do 30.06.2023 r. w wymiarze 1 etatu)

1) Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c) wykształcenie wyższe po studiach psychologicznych lub pedagogicznych,
d) doświadczenie min. 2-letniej pracy na rzecz osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego.

2) Wymagania dodatkowe:
a) co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń,

b) doświadczenie w tworzeniu i publikacji materiałów w kanałach social mediach,

c) umiejętność posługiwania się programami graficznymi,

d) odpowiedzialność, łatwość nawiązywania kontaktów, skrupulatność, zdolności organizacyjne,
e) odporność na stres,

3) Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
a) prowadzenie szkoleń na terenie powiatu piaseczyńskiego z zakresu zdrowia psychicznego wraz z dojazdem i powrotem;
b) dbanie o wizerunek ŚCZP;
c) budowanie relacji ze społecznością lokalną;
d) dbanie o trwałość procesu zmiany (paradygmatu);
e) dbanie o jakość komunikacji wewnętrznej ŚCZP;
f) odpowiedzialność za przekaz społeczny ŚCZP za pomocą nośników elektronicznych i tradycyjnych;
g) promowanie zdrowia i profilaktyki chorób;
h) pisanie artykułów do serwisów lokalnych.

4) Wymagane dokumenty:

a) CV,
b) dokumenty poświadczające wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje kursy.

5) Składanie ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać drogą mailową na adres: kinga.krupa@pomozdorosnac.pl w terminie do 13.01.2023 r. do godz. 16.00.

W tytule maila należy wpisać „Nabór na stanowisko specjalista ds. komunikacji społecznej.”

Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Fundacja zastrzega możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.