Zostań wolontariuszem

Wolontariat jest podstawową formą działania w Fundacji. Poza głównymi działaczami Fundacji
(Zarząd i Rada Fundacji), którzy służą wolontaryjnie (społecznie, nie pobierając za swoją pracę wynagrodzenia), istnieje duża grupa wolontariuszy, którzy wspierają swoją aktywnością wszystkie nasze przedsięwzięcia.

Zadania powierzane wolontariuszom:

Wolontariat młodzieżowy (młodzież w wieku 14-19 lat):

– przygotowanie i prowadzenie imprez charytatywnych, rekreacyjnych, stoisk kiermaszowych np. Happeningu Mikołajkowego, stoisk „Czytam i pomagam” podczas Bajkowej Niedzieli w Centrum Kultury, gier terenowych;

– działania w ramach Klubu Uczniak – całoroczna aktywność – pomoc młodszym dzieciom w nauce, zajęcia regularne 1-2 razy w tygodniu lub zgodnie z potrzebami dzieci; odbywają się one w Fundacji, w szkole lub w domu dziecka; dolna granica wieku wolontariuszy 15 lat;

-pomoc w prowadzeniu całorocznych grupowych zajęć psychoedukacyjnych;

-udział w obozach „Starszy brat, starsza siostra” – młodzież – wolontariusze towarzyszą dzieciom, pełniąc rolę nie tylko pogodnego towarzysza, wsparcia, ale też pozytywnego wzorca, starszego „brata”, „siostry”, którzy podczas tygodniowego wakacyjnego pobytu pokazują dziecku co to znaczy być odpowiedzialnym, twórczym, prawdomównym, koleżeńskim, opanowanym, zaradnym, pomysłowym, ciekawym świata, wymagającym od siebie i od innych, radosnym. Całą grupą obozową, w tym również grupą wolontariuszy, opiekują się wychowawcy. Wolontariusze są corocznie przygotowywani do obozów na specjalnie organizowanych szkoleniach. Zespół corocznie tworzy ponad 30 wolontariuszy z piaseczyńskich i warszawskich szkół.

Wolontariat dorosłych:

– prowadzenie punktu pomocy materialnej i wsparcia socjalnego;

– organizacja imprez charytatywnych, rekreacyjnych, stoisk kiermaszowych;

– bieżąca działalność Fundacji (administracyjna, biurowa);

– działalność terapeutyczna Fundacji jest częściowo wolontaryjną służbą psychologów, pedagogów, nauczycieli, studentów.

STUDENCI MOGĄ REALIZOWAĆ PRAKTYKI STUDENCKIE W RAMACH FUNDACJI. DOTYCZY TO STUDENTÓW ZWŁASZCZA KIERUNKÓW PEDAGOGICZNYCH I SPOŁECZNYCH.

Oczekiwania wobec wolontariuszy:

– odpowiedni stopień samoświadomości – świadomość własnej motywacji do wolontariatu;
– odpowiedzialność za powierzone zadania;
– poważny stosunek do powierzonych zadań – „wiem po co tu jestem”;
– rzetelne, staranne wywiązywanie się z zadań;
– uczciwość;
–  dyskrecja;
– wysoki poziom kultury osobistej.

Koordynator wolontariatu: Kinga Krupa

mail: kinga.krupa@pomozdorosnac.pl

tel. 506508213