Projekt "Rejs Marzeń-Żeglarska Szkoła Charakterów"

Ogłaszamy nabór do niezwykłego projektu pod nazwą „Rejs Marzeń – żeglarska szkoła charakterów”.

Jest to projekt o charakterze psychoedukacyjnym, społecznym, integrującym młodzież z różnych środowisk. Pozwala przeżyć niezwykłą przygodę jaką jest tygodniowy rejs żaglowcem „Kapitan Borchardt” po Morzu Bałtyckim, w tym odwiedzenie kilku portów Skandynawii, ale przede umożliwia zdobycie doświadczenia budowania relacji z drugim człowiekiem, w tym doświadczenia wolontariatu.

Udział w projekcie jest bezpłatny, ale wymaga od uczestników zaangażowanego udziału na wszystkich etapach projektu, ze szczególnym podkreśleniem warsztatów przed i po rejsie. Bardzo ważnym wymiarem projektu jest skład grupy uczestników. Ok. 1/3 uczestników to młodzież wychowująca się w Domach Dzieci, 1/3 w rodzinnej pieczy zastępczej i 1/3 to młodzież wychowująca się w swoich naturalnych rodzinach.

ETAPY PRJEKTU:

1. MAJ-SIERPIEŃ 2022
Warsztaty „Moje Miejsce – Moje Wybory” (4 spotkania trzygodzinne)

2. 03-09 WRZESIEŃ 2022
Rejs żaglowcem Kapitan Borchadt 03-09.09.2022
Warsztaty „Moje Miejsce – Moje Wybory” podczas rejsu (4 godziny)

3. WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2022
Warsztaty podsumozwujące rejs połączone z wykonaniem fotoreportażu z rejsu ( 2 spotkania dwugodzinne)

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROJEKCIE:

  • Wiek uczestników 14-18 lat
  • Ilość uczestników – 28 osób
  • TERMIN rejsu 03-10.09.2022 (podczas rejsu młodzież realizuje materiał szkolny indywidualnie określony
    przez nauczycieli szkół w trybie zdalnym)
  • Trasa rejsu – Morze Bałtyckie, porty Skandynawii ( Szwecji i Danii)
  • Żaglowiec – Kapitan Borchardt
  • Port startowy i końcowy – GDAŃSK
  • Koszt udziału w warsztatach i rejsie – udział bezpłatny
  • Koszty, które ponosi uczestnik – koszt transportu autokarowego do i z Gdańska ( ok. 200 zł)

REKRUTACJA

Zgłoszenia do projektu prosimy kierować na adres e-mail: kinga.krupa@pomozdorosnac.pl

Do zgłoszenia dołączyć należy deklarację świadomego udziału w projekcie (załącznik 1).

Nabór do projektu trwa do 30 kwietnia.

O wynikach naboru wszystkie osoby zgłoszone zostaną powiadomione drogę mailową lub telefoniczną

Zadanie publiczne pn. Rejs Marzeń-Żeglarska Szkoła Charakterów, dofinansowane jest ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego, Powiatu Piaseczyńskiego, Gminy Piaseczno.