Profilaktyka

Fundacja od września 2020 r. jest partnerem Projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Powiat piaseczyński” Nr POWR.04.01.00-00-D215/17

Istotą projektu jest wdrożenie na terenie powiatu piaseczyńskiego Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, którego celem jest zwiększenie dostępności do profesjonalnego wsparcia dzieci i młodzieży oraz ich rodzin doświadczających trudności w codziennym funkcjonowaniu ze względu na pojawiające się kryzysy.

Rolą Fundacji Pomóż Dorosnąć jest promowanie zdrowia psychicznego oraz realizacja działań profilaktycznych.

Głównymi działaniami są warsztaty dla:
– uczniów klas 7-8 w szkołach podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych na terenie powiatu piaseczyńskiego,
–  rodziców,
– specjalistów na co dzień współpracujących w instytucjach działających na rzecz dziecka i rodziny,
dotyczące tematyki zdrowia i kryzysu psychicznego, zarządzania stresem, komunikacji i współpracy z osobami doświadczającymi kryzysu psychicznego, rozwijania umiejętności rodzicielskich i nauczycielskich potrzebnych w budowaniu odporności psychicznej od najmłodszych lat.

kontakt do koordynatora profilaktyki:
Kinga Krupa
mail: kinga.krupa@pomozdorosnac.pl
tel.: 506 508 213