Pomoc materialna i finansowa

W ramach swoich działań fundacja stara się wspierać dzieci i młodzież z rodzin borykających się z trudnościami materialnymi i bytowymi. Forma i okres udzielanej pomocy ustalana jest indywidualnie w miarę potrzeb rodziny oraz możliwości fundacji.

Udzielane formy wsparcia:
– Zapomog
– Stypendia
– Organizacja zbiórek pieniędzy na określony cel –  Zbiórki 1% na określony cel

kontakt:
Kinga Krupa:
506 508 213
kinga.krupa@pomozdorosnac.pl

Pomoc rzeczowa
Kontakt:
Ewa Zybczyńska
600 825 588