Z wdzięcznością za ofiarność darczyńców mieszkających w Szwajcarii

Chciałabym krótkim wspomnieniem historii kilkorga podopiecznych Fundacji Pomóż Dorosnąć podziękować najpiękniej jak potrafię wszystkim szwajcarskim darczyńcom, którzy za pośrednictwem zaprzyjaźnionego z Fundacją księdza Wojtka, zebrali i przekazali w kwietniu tego roku na rzecz naszych podopiecznych kwotę 4800 tys. zł.

Dzięki tej kwocie, mogliśmy zrealizować kilka ważnych akcji pomocowych. Przede wszystkim obdarowane zostały stypendiami za wysiłki edukacyjne cztery nasze podopieczne – studentki polskiego pochodzenia z Ukrainy, które studiują w Polsce. Pochodzą z bardzo ubogich rodzin, jedna jest pół sierotą, bez pomocy naszej Fundacji nie byłyby w stanie utrzymać się w Polsce. Dziewczęta zawsze bardzo pragnęły studiować w Polsce, a ich marzeniem jest mieszkać na stałe w Polsce. Z Polski pochodzą ich dziadkowie, rodzice. Trudne i bolesne wojenne historie sprawiły, że osiedli na Ukrainie i nie mieli możliwości wrócić do Polski. Dziewczęta mają bardzo silne poczucie tożsamości narodowej, dobrze też mówią w języku polskim. Starały się zdać jak najlepiej maturę, w tym egzamin z języka polskiego, aby swoje marzenie zrealizować. Wybrały uczelnię rzeszowską – Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania, gdzie dwie zaczęły w tym roku a dwie ukończyły studia licencjackie na kierunku Biznes Międzynarodowy, a aktualnie są na studiach magisterskich. Wiemy, że dziewczęta stale potrzebują pomocy finansowej. Sytuacja ich rodzin jest bardzo trudna, zwłaszcza w okresie wojny na Ukrainie. Fundacja zobowiązała się przez okres całych studiów wspomagać dziewczęta, jednak nasz fundusz stypendialny jest bardzo niestabilny, nasze możliwości pomocy, bez stałego pozyskiwania darczyńców, są niewielkie. Każda z dziewcząt otrzymuje od Fundacji 250 zł miesięcznie, więcej nie jesteśmy w stanie im pomóc. Z trudem pozyskujemy fundusze na wspomaganie dziewcząt ( mamy zaledwie dwóch stałych darczyńców – mieszkańców Piaseczna, którzy regularnie wspomagają nasz fundusz stypendialny), dlatego tak bardzo nas ucieszył dar szwajcarskich darczyńców.

Drugim obszarem, na który przekazaliśmy fundusze otrzymane ze Szwajcarii jest  rodzina Pani Marii. W rodzinie jest troje dzieci – 15 letnia Klaudia, 6 letni Michaś i 10-miesięczny Maciuś, rodzice i babcia. Warunki materialne i bytowe są bardzo ciężkie. Dzieci żyją w ogromnej biedzie, w rejonie Polski, gdzie panuje masowe bezrobocie. Historia tej rodziny jest dramatyczna. Rok temu dzieci przeżyły pożar domu, w którym mieszkają z rodzicami i dziadkami. Była to dla nich straszliwa trauma. Spaliła się większość sprzętów domowych, ubrań, w tym ubrań zimowych. Rodzina żyje od roku w jednym pokoju, pozostała część domu wymaga remontu. Jedna z wolontariuszek Fundacji Pomóż Dorosnąć odwiedziła rodzinę i widziała warunki w jakich żyją. Dzieci bardzo dużo chorują. Rodzina żyje niezwykle skromnie. Ci ludzie są wdzięczni za każdą najmniejszą pomoc. W grudniu 2014 roku przekazaliśmy im ogromną ilość żywności i odzieży oraz poszukiwaliśmy darczyńców, którzy mogliby wspomóc finansowo remont domu. Udało nam się zebrać 2500 zł. Dzięki Państwa pomocy Rodzina otrzymała od nas czterokrotnie zapomogę na leki, żywność i opał. Łącznie dodatkowe 1400 zł. W imieniu Pani Marii i dzieci przekazujemy serdeczne podziękowanie.

Historie naszych podopiecznych są często bardzo bolesne. Szczególnie trudne jest doświadczenie choroby dzieci. Jesteśmy szczęśliwi, gdy spotykamy ludzi reagujących wrażliwością na opowieści o bolesnych losach dzieci, którym pomagamy.

Z serdeczną wdzięcznością i pozdrowieniem

Ewa Lubianiec

Podziękowania za 1 % – ZA POMOC DLA TYCH, KTÓRZY BARDZO JEJ POTRZEBUJĄ

Wszystkim darczyńcom, ludziom, którzy wsparli w tym roku naszych podopiecznych, przekazaniem 1 % podatku, składamy OGROMNE PODZIĘKOWANIE!!!!

Nasza Fundajca gromadzi 1 % podatku na rzecz 20 celów szczegółowych – każdy z tych „celów” to dziecko, rodzina ( obciążona chorobą lub wielodzietna), organizacja, która pomaga dzieciom i rodzicom. Wśród naszych podopiecznych, dla których gromadzimy 1 % podatku jest  17 dzieci i rodzin oraz 3 organizacje działające w obszarze pomocy dziecku i rodzinie. Pomagamy przede wszystkim dzieciom i młodzieży przewlekle chorym (czasem chorym terminalnie) i niepełnosprawnym, którzy będą wymagali rehabilitacji i pomocy przez całe życie. Pomagamy też dzieciom, których rodzice są bardzo chorzy, a ich trudna sytuacja zdrowotna bardzo obciąża dzieci. Mamy też pod opieką 2 rodziny wielodzietne ( rodzina z 4 i 8 dzieci), z poważnymi trudnościami materialnymi, dla których 1 % podatku to jedyna szansa na sfinansowanie dziecięcych potrzeb szkolnych, zdrowotnych, dietetycznych – dzieci z tych rodzin sa dziećmi wymagającymi stałego leczenia i diety. Jedno z dzieci, dla których gromadzimy 1 % podatku to dziecko osierocone. Pomoc finansowa jaką otrzymuje dzięki wpłatom 1 % podatku, nie przywróci mu bezpieczeństwa i radości jaką dają rodzice, ale pozwala chociaż odrobinę ulżyć trudom codzienności. Organizacje działające na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży, z którymi współpracujemy, ze zgromadzonych wpłat finansują zajęcia dzieciom wychowującym się w najtrudniejszych warunkach.

Dzięki Państwa wpłatom duża grupa dzieci i młodzieży, którzy bez  wsparcia finansowego mieliby bardzo ograniczone możliwości edukacji i rozwoju, ma możliwość przeżycia kolejnego roku z nadzieją, że życie może być dobre i piękne.

Dzięki wpływowi 1 % możemy tak jak w minionych latach wspomóc około 40 dzieci stypendiami edukacyjnymi, a ich rodziny zapomogami na potrzeby edukacyjne i bytowe dzieci. Rodziny i dzieci, którym pomagamy, przesyłają czasem wzruszające podziękowania za każdy gest dobroci. Te podziękowania należą się Państwu. To dzięki Państwa wrażliwości możemy pomagać potrzebującym. Po raz kolejny składamy Wszystkim Darczyńcom najserdeczniejsze podziękowania.

Z całego serca dziękujemy!

Kwoty zebrane dzięki 1 % nie zaspokajają całorocznych potrzeb dzieci i młodzieży, którym pomagamy. Przez cały rok prosimy o wsparcie.  Dziękujemy naszym stałym darczyńcom, którzy finansują konkretne potrzeby naszych dzieci wpłacając comiesięczne darowizny i prosimy, aby do tego grona kilku osób dołączyły kolejne.  Każdy grosz jest dla nas bezcenny.  W sposób ciągły, czyli każdego miesiąca  pomagamy ponad 40 dzieciom i młodzieży. Czworgu  dzieciom finansujemy przedszkole, czterem studentkom –  dziewczętom polskiego pochodzenia, które urodziły się i wychowały na Ukrainie, studiują jednak w Polsce, wypłacamy comiesięczne stypendium wysokości 250 zł., ponad 10 młodym ludziom wypłacamy regularne stypendia na bieżące potrzeby edukacyjne, a pozostałym finansujemy zajęcia edukacyjne i terapeutyczne. Stałych darowizn jest jednak niewiele. Wdzięczni będziemy za wszelkie, nawet niewielkie kwoty.