UWAGA – zaczynamy zapisy na zajęcia w roku szkolnym 2013/2014

W roku szkolnym 2013/2014 planujemy następujące grupy zajęciowe:
OFERTA ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:

ZAJĘCIA ROZPOCZYNAMY 16 WRZEŚNIA 2013 R.
Zapisy  e-mailowo: fundacja@fundacja-pomoz-dorosnac.azurewebsites.net lub ewa.lubianiec@wp.pl lub  telefonicznie pod nr tel. 504269258

I. KLUB „UCZNIAK” – indywidualna pomoc w nauce lub w zespołach 2-3 osobowych ( w przypadku dzieci na jednym poziomie edukacyjnym). Zajęcia codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 13.30 – 17.00,pomoc w nauce połączona jest z kształtowaniem sumienności i aktywności edukacyjnej, motywacji i ambicji dobrych wyników szkolnych. Zajęcia są przewidziane dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Zajęcia prowadzą nauczyciele i studenci. Istnieje możliwość indywidualnej pomocy w nauce w domu dziecka.

II. „GRY I ZABAWY NA DOBRY HUMOR” –  ZAJĘCIA O RÓŻNEJ TEMATYCE, Z WYRAŹNYM ASPEKTEM PSYCHOEDUKACYJNYM, DLA RÓŻNYCH GRUP WIEKOWYCH

Całoroczne warsztaty psychoedukacyjne ( 1 raz w tyg. 90 min.)z elementami bajkoterapii, muzykowania, relaksacji, teatru, aktywności plastycznej, gier, quizów, innych form aktywnych, szczególnie wskazane dla dzieci mających trudności społeczne i emocjonalne takie jak niska samoocena, niska kontrola emocji, zahamowanie, nadpobudliwość, trudności w zgodnym koleżeństwie, współpracy w grupie; liczebność grupy 10 osób,zajęcia dla dzieci w wieku 8-12 lat;

GRUPA I – wtorek, godz. 17.00- 18.30, prowadzący – Urszula Misiun i Joanna Szewczyk (dzieci starsze) – pierwsze zajęcia 17.09.2013

GRUPA II – czwartek, godz. 17.30 – 19.00, prowadzący – Kinga Krupa i Karolina Szary ( dzieci młodsze) – pierwsze zajęcia 19.09.2013

GRUPA III – piątek, godz. 16.30 – 18.00, prowadzący – Kinga Krupa i Anna Kaczorowska ( dzieci młodsze) – pierwsze zajęcia 27.09.2013

III. WARSZTAT RYSUNKU DLA GIMNAZJALISTÓW ; środy , godz. 17.00 – 19.00 – liczebność grupy 4-6 osób; zajęcia prowadzone przez studenta architektury, polecane dla młodzieży lubiącej rysować, pragnącej kształtować, rozwijać swoje umiejętności, ale także dla osób pragnących poznać tajniki sztuki rysowania;zajęcia prowadzi Tomasz Białek, pierwsze zajęcia dn. 02.10.2013

IV. Warsztaty dla dorastających dziewcząt „WDD” – poniedziałek, godz. 16.00 – 17.30; warsztaty dla dziewcząt w wieku gimnazjalnym – zajęcia łączące warsztaty psychoedukacyjne z aktywnością twórczą- zapraszamy dziewczęta, które chcą kształtować swoją drogę w kierunku pozytywnego rozwoju, odkrywania własnej kreatywności, predyspozycji i zainteresowań, podejmowania dobrych wyborów w zakresie swojej edukacji i życia; liczebność grupy 4 – 6 osób; w ramach zajęć możliwe są indywidualne konsultacje dla dziewcząt i rodziców ( terminy ustalane są indywidualnie); zajęcia prowadzą Justyna Urbańska i Jolanta Flaga

Odpłatność za zajęcia jednego rodzaju, czyli za wybrane zajęcia raz w tygodniu (opłaty są darowizną na rzecz Fundacji Pomóż Dorosnąć, służą one utrzymaniu lokalu przy ul. Warszawskiej 33 i umożliwiają zakupy materiałów do zajęć):
*dla dzieci-podopiecznych fundacji odpłatność jest ustalana indywidualnie ( odpłatność miesięczna na poziomie od 10 do 40 zł. w uzasadnionych przypadkach dzieci mogą być zwolnione z odpłatności)
*dla pozostałych dzieci: odpłatność z góry za miesiąc ( 4 spotkania w miesiącu) –    rodzice sami deklarują wysokość wpłat od 60 do 80 zł. miesięcznie

V. PUNKT KONSULTACYJNO – TERAPEUTYCZNY DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH. Wizyty prosimy umawiać telefonicznie dzwoniąc do wybranego specjalisty; jeśli telefon nie odpowiada prosimy o nagranie wiadomości lub kontakt drogą mailową na adres fundacja@fundacja-pomoz-dorosnac.azurewebsites.net

SYLWIA NOWAKOWSKA – PEDAGOG, PSYCHOTERAPEUTA, porady wychowawcze dla rodziców, terapia rodzin, terapia osób dorosłych ; terapeuta w trakcie procesu certyfikacji; TEL. 505903117

ANNA KNIGAWKA – PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA, terapia rodzin, terapia osób dorosłych; terapeuta w trakcie procesu certyfikacji; – TEL. 506075814

WITOLD KRZOSEK – PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA, terapia par, małżeństw;TEL.607940302

EWA LUBIANIEC – PSYCHOLOG, PEDAGOG, terapia dzieci i młodzieży, poradnictwo wychowawcze dla rodziców – TEL. 504269258 ( w roku szk. 2013/2014 nie przyjmuje nowych pacjentów)

JUSTYNA URBAŃSKA – PSYCHOLOG – terapia dzieci i młodzieży, poradnictwo wychowawcze dla rodziców – TEL. 606701097

JOLANTA FLAGA – PSYCHOLOG – terapia dzieci i młodzieży, poradnictwo wychowawcze dla rodziców – TEL. 668265636

JOANNA BORUSZAK – PSYCHOLOG – poradnictwo wychowawcze dla rodziców, terapia dzieci młodszych w wieku do 10 lat – TEL. 692334208

TERAPIA PEDAGOGICZNA – zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu ( zapisy drogą mailową na adres fundacji fundacja@fundacja-pomoz-dorosnac.azurewebsites.net lub tel. 504269258)

TERAPIA LOGOPEDYCZNA – terapia zaburzeń mowy –  ( zapisy drogą mailową na adres fundacji fundacja@fundacja-pomoz-dorosnac.azurewebsites.net lub tel. 504269258)

Odpłatność za wizytę ( w formie darowizny na rzecz fundacji) jest w przedziale 30-100 zł. i jest ustalana indywidualnie w zależności od możliwości finansowych pacjenta i specyfiki wizyty. Osoby z rodzin będących w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej, w tym rodziny dzieci będących pod opieką Fundacji są przyjmowane nieodpłatnie lub wysokość opłat jest ustalana indywidualnie.

VI. W KAŻDY CZWARTEK W GODZ. 12-14 DZIAŁA W FUNDACJI PUNKT POMOCY DORAŹNEJ – MATERIALNEJ
( RZECZOWEJ)

Stypendia edukacyjne za rok szkolny 2012/2013

INFORMUJEMY SZKOŁY, że od 1 listopada 2013 r. rozpoczynamy wypłaty stypendiów edukacyjnych za rok szkolny 2012/2013. Fundusz stypendialny mamy niestety ograniczony, więc wysokość stypendiów się nieznacznie zmniejszyła. Dla uczniów szkół podstawowych – jednorazowe stypendium wysokości 100 zł. Dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – 250 zł. KAŻDA SZKOŁA PODSTAWOWA, GIMNAZJUM I SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA może zgłosić do stypendium 2 uczniów. Na zgłoszenia oczekujemy do 31.10.2013. Prosimy pedagogów szkolnych lub inne osoby z grona pedagogicznego zajmujące się kwalifikacją uczniów do stypendiów wypłacanych przez naszą Fundację aby przesłali zgłoszenia drogą mailową ( koniecznie skan dokumentu) lub pocztą tradycyjną. W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko ucznia, klasa, średnia ocen na koniec roku szkolnego 2012/2013 oraz krótki opis sytuacji życiowej dziecka. Wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są całkowicie poufne, służą wyłącznie do dokumentacji Fundacji. Pamiętajmy, że stypendia przyznawane przez Fundację mają na celu nagrodzenie uczniów, którzy pomimo trudnych warunków życiowych (rodzinnych, zdrowotnych, bytowych i finansowych) pilnie się uczą i osiągają sukces szkolny na miarę swoich możliwości. TAKIE DZIECI CHCEMY WSPOMAGAĆ STYPENDIAMI.

Odbiór stypendiów będzie możliwy po wcześniejszym ustaleniu terminu przybycia ucznia, rodzica lub pedagoga do Fundacji ( prosimy o telefoniczne umawianie odbioru stypendiów – tel. 504269258) lub poprzez przelew kwoty stypendium na rachunek bankowy szkoły/rady rodziców lub indywidualny rachunek pedagoga szkolnego. Prosimy o określenie formy odbioru stypendium na zgłoszeniu ucznia i podanie nr rachunku bankowego oraz adresu właściciela rachunku.

ŻYCZYMY DUŻO DOBREGO W NOWYM ROKU SZKOLNYM

 

Z.E. LAMINA S.A. – podziękowanie za wielką życzliwość wobec naszych podopiecznych

W lipcu tego roku dwie studentki, polskiego pochodzenia, urodzone na Ukrainie, którym nasza Fundacja od dwóch lat pomaga utrzymać się podczas studiów w Polsce, zostały przyjęte przez Z.E. Lamina S.A. na praktyki zawodowe. Dziewczęta studiują Biznes Międzynarodowy na jednej z uczelni w Rzeszowie. Znalezienie firmy, która zgodziłaby się przyjąć je na 3-tygodniowe praktyki nie było łatwe. Zarząd i Dyrekcja LAMINY nie tylko odpowiedzieli pozytywnie na naszą prośbę, ale też zorganizowali praktyki wzorcowo. Dziewczęta spotkały się z dużą życzliowścią oraz, co było szczególnie ważne w ich praktykach z profesjonalizmem zawodowym. LAMINA była jedyną firmą, która  dała dziewczynom szansę zdobycia zawodowej praktyki. Nasze prośby kierowane do innych firm pozostały bez echa. Tym bardziej jesteśmy wdzięczni i życzymy Zarządowi, Dyrekcji i Pracownikom wielu sukcesów biznesowych i osobistych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wakacyjne wspomnienia 2013 – cz.2 czyli o obozie młodzieżowym „Wetlina 2013”:)

Tegoroczny obóz młodzieżowy okazał się równie udany jak obozy w minionych latach. Tym bardziej nas to cieszy, że grupa była bardzo zróżnicowana, większość młodzieży jechała po raz pierwszy, nie znali się ze sobą. W obozie udział wzięli również dwaj chłopcy aż z Lipna (okolice Torunia). Wspaniałe chłopaki, wnieśli bardzo dużo pogody i dobroci w nasza grupę. Cieszymy się, że byli z nami. Grupa zintegrowała się doskonale, każdy miał w niej swoje widoczne miejsce, nikt nie czuł się pominięty przez rówieśników. Zajęcia były tak zorganizowane,że był czas zarówno na rekreację, tańce, zabawy aktywizujące ciało i ducha, jak i refleksyjne rozmowy i edukacje filmową. Jako wychowawcy byliśmy pod wrażeniem gotowości młodzieży do współpracy ze sobą. Nie wszyscy jedynie mieli siłę chodzić po górach  – upał powodował spadek wydolności, ale i tak zdecydowana większość dzielnie wędrowałą po połoninach.  Wielu młodych wchodząc na kolejne szczyty doświadczyło prawdziwego zwycięstwa wobec własnej niemocy i zmęczenia. Góry bowiem prawdziwie trenują naszą wolę zmagania się ze swoimi słabościami. Bieszczady w nagrodę za nasze wysiłki zachwycały nas każdego dnia kojącym bezkresem zielonych szczytów. Cieszymy się bardzo, że ponad połowę obozu był z nami ksiądz Andrzej Krynicki, proboszcz Parafii św.Anny w Piasecznie. Był dla nas zarówno życzliwym i wspierającym kapłanem, jak i łagodnie mobilizującym do wysiłku wędorwania kompanem na górskich szlakach. Zarówno na obozach dziecięcych jak i młodzieżowych wspólna modlitwa jest bezcennym spoiwem naszych obozowych wspólnot. Każdy wieczór stanowi wspólnotowo – modlitewne zamknięcie dnia. Tegoroczne lato było wyjątkowo piękne, słoneczne, relaksujące – pozwoliło nam przezyć bieszczadzki tydzień naprawdę wspaniale – jest za co dziękować Panu Bogu. Potrowa Polana, gdzie mieszkaliśmy i niesamowicie wesoły jej gospodarz Piotr Ostrowski,  człowiek gór przyjazny wszystkim ludziom, gościli nas z dużą życzliwością, co też miało wpływ na nasz bieszczadzki wypoczynek. Dziękujemy wszystkim uczestnikom. Byliście cudownymi obozowiczami, stanowiliście jedną z najspokojniejszych i najpogodniejszych grup z jakimi wyjeżdżaliśmy. Zaglądajcie na naszą stronę – w drugiej połowie września planujemy poobozowe spotkanie, ogłosimy je na stronie odpowiednio wcześniej.

Zapraszamy też do galerii – zamieściliśmy tam trochę zdjęć.

Pozdrawiamy wszystkich ciepło!

OBÓZ MŁODZIEŻOWY  BYŁ MOŻLIWY DO ZREALIZOWANIA DZIĘKI DOTACJI GMINY PIASECZNO  

 

 

 

 

 

Wakacyjne wspomnienia 2013 – cz.1 czyli o obozie dziecięco – młodzieżowym „Starszy brat, starsza siostra”:)

Tegoroczny obóz „Starszy brat, starsza siostra” (21-29.07.2013) odbył się w przepięknej scenerii Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Pogoda była wspaniała, warunki zakwaterownia w Hotelu Jura w Kroczycach niemalże królewskie:). Tegoroczny obóz najbardziej jednak wyróżnia to, że był on rekordowym obozem pod względem ilości uczestników. Nie chcąc odmawiać udziału zgłaszającym się licznie dzieciom zdecydowaliśmy się na zabranie 70 dzieci i 20 wolontariuszy, co razem z obozową kadrą dało liczebność 102 osób. W obozie uczestniczyło zatem dwukrotnie więcej dzieci niż w roku ubiegłym. W czym tkwi swoisty fenomen obozów  „Starszy brat, starsza siostra”? Co sprawia, że zdecydowana większość uczestników wracając z obozu już deklaruje wyjazd w kolejnym roku? Z pewnością intensywność obozowych zajęć dostosowana do potrzeb poznawczych, emocjonalnych i społecznych dzieci jest dużym atutem. Dzieci nie mają czasu się nudzić. Nieustannie przeżywają zabawy, gry, turnieje, quizy, wycieczki, które niekiedy pamiętać będą przez wiele lat, jak np. tegoroczną, nocną wyprawę na zamek w Ogrodzieńcu na spotkanie z Duchami. Innym atutem jest dbałość o dobre relacje między dziećmi, o to, aby każdy uczestnik czuł się cennym kompanem, miał swoje wyjątkowe, ważne miejsce w grupie. Duże znaczenie dla poczucia bezpieczeństwa dzieci ma udział wolontariuszy. Jest to ważne zwłaszcza dla najmłodszych dzieci, 7-8 letnich. Rzeczywiście dzięki odpowiednio dobranej kadrze i niezwykłej ofiarności wolontariuszy udaje nam się sprawić, że dzieci nie czują się osamotnione, onieśmielone nową grupą, szybko i pogodnie wchodzą w obozową rzeczywistość. Wartość szczególną ma każdego roku zabawa „Cichy przyjaciel” – to ona w dużej mierze buduje relacje między dziećmi, kształtuje więzi, uwrażliwia na siebie nawzajem. Elementem, który z pewnością wyróżnia nasze obozy spośród innych wyjazdów wakacyjnych jest codzienna Msza św. i wieczorne, króciutkie, ale bardzo piękne spotkania modlitewne (wieczorowiska).  Choć Msza św. nie jest obowiązkowa spora grupa dzieci jest na niej obecna każdego dnia. W tym roku msze były wyjątkowe – nasz ukochany obozowy kaznodzieja – wytrwale od lat nam posługujący ksiądz Jarek Januszewski przygotował przepiękną historię dzieci z Fatimy, którą „w odcinkach” opowiadał podczas kolejnych dni.  Wieczorowiska to chwile refleksyjnego zatrzymania się, usłyszenia swoich myśli, pragnień, potrzeb, możliwość ich wypowiedzenia, oddania w modlitwie Panu Bogu. Są to także chwile usłyszenia myśli, refleksji innych uczestników…jest to bardzo ważne. Prawdziwego cudu może dokonać modlitwa, którą ktoś zanosi w naszej intencji, a my to słyszymy. Dzieci bardzo pięknie modlą się za siebie nawzajem. Słysząc tę wzajemną modlitwę, zaczynają się zastanawiać nad sobą, nad swoim postępowaniem, swoimi relacjami z innymi. 

Myślę, że na fenomen fundacyjnych  obozów składa się wiele rzeczy, niewątpliwie jednak doświadczenie wspólnoty obozowej grupy i modlitwa są bardzo ważne.

Spotkania poobozowego z uwagi na bardzo liczną grupę uczestników w tym roku nie planujemy. Zapraszamy jednak wszystkie dzieci z rodzicami na fundacyjne imprezy. Pierwsza z nich to „RODZINNA ZABAWA BAJKOWA” – organizowana przez Fundację 15 września 2013, na Rynku w Piasecznie,  w ramach coniedzielnej akcji kulturalnej Centrum Kultury w Piasecznie  „Rynek godz. 15” . Nasza zabawa potrwa tylko godzinkę, zapraszamy na nia serdecznie całe rodziny. Szczegóły zamieścimy na naszej stronie klika dni przez niedzielą 15.09.2013. Dla wszystkich uczestników obozu mamy do przekazania płyty ze zdjęciami. Zdjęć jest mnóstwo, zaplanujcie więc dzieciaczki z rodzicami „wieczór wakacyjnych wspomnień” i oglądając zdjęcia powspominajcie nasze obozowe przygody. Płyty ze zdjęciami będzie można odebrać na stoisku kiermaszowym podczas „Rodzinnej zabawy bajkowej” lub w Fundacji, przy okazji uczestniczenia w całorocznych zajęciach ( zapisy na zajęcia właśnie zaczynamy). Dzieciom, którym w ten sposób nie uda się odebrać płyty, wyślemy ją pocztą. KILKANAŚCIE ZDJĘĆ ZAMIESZCZAMY W GALERII.

Pozdrawiamy bardzo ciepło wszystkich uczestników :)

OBÓZ ZOSTAŁ ZREALIZOWANY DZIĘKI DOTACJI GMINY PIASECZNO I GMINY KONSTANCIN – JEZIORNA