ŻYCZENIA NA CZAS WIELKIEJ NOCY …

CHCIAŁABYM tymi kilkoma słowami, które pojawiają się w moim sercu w czasie Triduum Paschalnego, w czasie oczekiwania na Zmartwychwstanie Pana, sprawić, że każdy, kto je przeczyta zaduma się przez chwilę nad dobrocią, której w życiu doświadczył i którą w życiu innym ofiarował. CHCIAŁABYM, podziękować wszystkim osobom, które decydują się budzić dobroć, która w nich jest i mnożyć ją w naszej fundacji. Osobom, które wysłuchują, pocieszają, pomagają, uczą, terapeutyzują, radzą, obdarowują…osobom, które w przeróżny sposób przyczyniają się do mnożenia dobroci w świecie.  Ich najdrobniejsza, mozolna i cierpliwa często posługa, płynąca z serca, z wrażliwości na zbolałego człowieka, jest działaniem samego Boga.

ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA nadaje sens naszemu życiu. ON pokonując wszelkie zło i śmierć, otworzył nam drogę do Nieba… TO ON uzdatnia nas do czynienia dobra, posyła w życie, rozdziela zadania… Każdy, nawet najmniejszy czyn dobroci i miłości jaki wykonujemy w życiu sprawia, że droga nasza kieruje się w górę, a Jezus jest blisko nas…

Oby czas Wielkiej Nocy był dla nas czasem zatrzymania i zasłuchania, a sercem przeżywania z wdzięcznością…JAK BARDZO BÓG UKOCHAŁ CZŁOWIEKA.

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR FUNDACJI POMÓŻ DOROSNĄĆ – 24 MARCA 2013 R.

Zapraszamy wszystkich sympatyków piłki nożnej na imprezę, której pomysłodawcami i organizatorami są starsi wolontariusze Fundacji, a zwłaszcza Karol Kołodziejczak. Karol zainicjował pomysł charytatywnego turnieju piłkarskiego, zjednał sobie życzliwość i akceptację pomysłu ze strony GOSiR- u i Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, zainteresował turniejem amatorskie drużyny piłkarskie (wiek zawodników powyżej 16 lat) i tak oto w hali GOSiR, ul. Sikorskiego 20 w Piasecznie,  w niedzielę, 24.03.2013 r. o godz. 9 odbędzie się Charytatywny Halowy Turniej Piłkarski o Puchar Fundacji „Pomóż Dorosnąć”. Zakończenie przewidywane jest na godz. 16. Do turnieju zgłosiło się 28 drużyn.  Dziękujemy Karolowi za pomysł, wolontariuszom, którzy mu towarzyszyli przy organizacji za włączenie się  w akcję, wszystkim, którzy użyczyli i użyczą swojego czasu i fachowych umiejętności, za gotowość  wspierania tej pięknej, charytatywnej akcji. Zawodnikom i kibicom życzymy dobrych, sportowych wrażeń.

 

 

PanDaNarty – sprawozdanie ze zbiórki publicznej ogólnopolskiej

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ PT. “PANDA NARTY”

  1. I.                   PRZEPROWADZAJĄCY ZBIÓRKĘ:

Fundacja Pomóż Dorosnąć

al. Kalin 30, 05-500 Piaseczno

KRS 0000203456, NIP 123-102-53-31

tel. kom. 504 269 258, http://fundacja-pomoz-dorosnac.azurewebsites.net/, ewa.lubianiec@wp.pl

 

  1. II.                Zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej i organ wydający:

Decyzja Ministra Administracji i Cyfryzacji nr 115/2012 z dnia 30 listopada 2012r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.

 

  1. III.             Termin, sposób przeprowadzenia zbiórki:

Zbiórka darów rzeczowych przeprowadzona została w następujących miastach: Bielsko Biała, Gdańsk, Gliwice, Katowice, Kraków, Piaseczno, Poznań, Ustroń, Warszawa, Wrocław w terminie od 30.11.2012 r. do 28.02.2013 r. Poniżej wymieniono lokalizacje, w których prowadzono zbiórkę darów rzeczowych:

1)       Sklep „Lulagoga” ul. Partyzantów 61, 43-300  Bielsko Biała,

2)       Sklep „Tarifa Surf” ul. Spacerowa 49, 80-299 Gdańsk

3)       Lokal „Totem Shop” ul. Gwiazdy Polarnej 1a/6, 44-117 Gliwice,

4)       Sklep „Spoko Spot” ul. Sokolska 78, 40-087 Katowice,

5)       Lokal przy ul. Wybickiego 30/60, 31-302 Kraków,

6)       Lokal przy ul. Tulipanów 40, 05-500 Piaseczno,

7)       Sklep „Muszak-Ski S.C.” ul. Racławicka 91, 60-302 Poznań,

8)       Szkoła narciarska „Ustroń-Ski” ul. Wczasowa 76 43-450 Ustroń

9)       Klubokawiarnia „U Artystów” ul. Mazowiecka 11a, 00-052 Warszawa,

10)   Sklep „K2-Secret Spot” ul. Nowy Świat 22, 00-373 Warszawa,

11)   Sklep „Femi Pleasure” ul. Odolańska 10, 02-560 Warszawa,

12)   Serwis narciarski „Ski Spa” ul. Wasilkowskiego 14, 02-776 Warszawa,

13)   Warszawski Klub Narciarski ul. Drawska 22, 02 – 202 Warszawa,

14)   „Tomaszewski sp z o.o.” Al. Krakowska 205/211, 02-180 Warszawa,

15)   Sklep „Ski4you” ul. Szczytnicka 54/1B, 50-382 Wrocław.

 

Zebrano również dary pieniężne poprzez:

1) Wpłaty na konto Fundacji Pomóż Dorosnąć z dopiskiem „Panda Narty”,

2) Datki do puszki kwestorskiej eksponowanej na wydarzeniach, w których uczestniczyła Fundacja. Puszka kwestorska została komisyjnie opróżniona, wpływy zostały przeliczone i zaksięgowane.

 

  1. Rozliczenie zebranych środków według sposobów zbiórki:

Podczas zbiórki darów rzeczowych zebrano:

– 75 par nart,

– 73 kompletów kijów,

– 26 par butów narciarskich,

– 20 par butów snowboardowych,

– 8 desek snowboardowych,

– 39 kurtek,

– 24 pary spodni,

– 11 plecaków,

– 12 par łyżew,

– 34 kaski,

– 40 czapek,

– 23 szaliki,

– 21 gogli,

– 48 par rękawiczek,

– 43 sztuki bielizny termicznej.

 

Zebrano również dary pieniężne w wysokości 1 742,66 zł (słownie: tysiąc siedemset czterdzieści dwa złote sześćdziesiąt sześć groszy), z czego:

– 1 683,50 zł stanowiły wpłaty na konto Fundacji Pomóż Dorosnąć z dopiskiem „Panda Narty”,

– 59,16 zł stanowiły datki do puszki kwestorskiej.

 

  1. Rozliczenie kosztów przeprowadzonej zbiórki:

Przeprowadzenie zbiórki, zgodnie z informacjami zawartymi w składanym wniosku, nie wygenerowało kosztów.

 

  1. VI.             Sposób wydatkowania zebranych środków:

Zebrane dary rzeczowe i pieniężne wydatkowano zgodnie z pozwoleniem na terenie Rzeczpospolitej Polski.

 

Zebrane dary rzeczowe umożliwiły wyposażenie w sprzęt narciarski lub snowboardowy 54 osoby z następujących rodzinnych domów dziecka:

1)       Rodzinny Dom Dziecka „Druchowie” Fundacji św. Józefa Opiekuna, ul. Lubliniecka 20, 42-286 Koszęcin

2)       Rodzinny Dom Dziecka, ul. Leśna 26, 44-120 Paczyna

3)       Rodzinny Dom Dziecka Joanna i Gerard Wilczek, ul. Raciborska 95, 47-208 Reńska Wieś

4)       Rodzinny Dom Dziecka, ul. Armii Krajowej 21, 36-200 Brzozów

5)       Rodzinny Dom Dziecka nr 1, ul. M. Nowotki 3/1, 41-695 Świętochłowice

6)       Rodzinny Dom Dziecka w Głowience, ul. Pogórze 76, 38-455 Głowienka

 

Pozostałe dary rzeczowe pozostają pod opieką Fundacji Pomóż Dorosnąć i zostaną rozdane potrzebującym z domów dziecka. 

Poza obdarowaniem dzieci z rodzinnych domów dziecka w sprzęt do sportów zimowych przeprowadzono również wyjazdy szkoleniowe celem nauki jazdy na nartach i snowboardach 45 dzieci. Zorganizowano 3 wyjazdy szkoleniowe:

– 06.02-07.02 Wisła (woj. śląskie) dla dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka w Reńskiej Wsi (9 osób),

– 16.02-17.02 Rymanów (woj. podkarpackie) dla dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka w Brzozowie i Rodzinnego Domu Dziecka z Głowience (łącznie 14 osób),

– 23.02-24.02 Wisła (woj. śląskie) dla dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka w Koszęcinie i Rodzinnego Domu Dziecka w Paczynie (łącznie 22 osoby).

 

Środki pieniężne zebrane podczas zbiórki zostały wykorzystane na:

– Pokrycie kosztów zakupu karnetów na wyciągi narciarskie: 695,60 zł

– Pokrycie kosztów transportu zebranych darów rzeczowych do domów dziecka: 682, 45 zł

– Pokrycie kosztów paliwa zużytego na dojazdy do stoków: 538, 34 zł

 

Łącznie wydano 1 916,39 zł (słownie: tysiąc dziewięćset szesnaście złotych trzydzieści dziewięć groszy). Pieniądze ze zbiórki pokryły znaczną część kosztów związanych z wyjazdami szkoleniowymi dla dzieci. Pozostałe koszty zostały pokryte z pieniędzy przeznaczonych na działania statutowe Fundacji Pomóż Dorosnąć (w tym dopłacono do paliwa zużytego na dojazdy do stoków 173,73 zł).