Obóz „Starszy brat, starsza siostra” 2012

Tegoroczny letni obóz dla dzieci „Starszy brat, starsza siostra”  odbędzie się w okresie 21-29.07.2012 w Karkonoszach. Będziemy mieszkać w Ośrodku Leśny Dwór w Janowicach Wielkich. Okolica piękna, atrakcji mnóstwo. Zapisy do grupy dziecięcej są już zamknięte. Trwa nadal formowanie grupy wolontariuszy, którzy będą towarzyszyć dzieciom podczas obozu w charakterze „starszych braci i sióstr”. Do wolontariatu zapraszamy młodzież w wieku 15-19 lat.

Obozy „Starszy brat, starsza siostra” są organizowane przez Fundację od 2006 roku. Są nie tylko wypoczynkiem, ale też okazją do własnego rozwoju zarówno dla dzieci jak i dla młodzieży służącej dzieciom podczas obozu w charakterze „starszych sióstr i braci”. Obozy nasze mają charakter  rekreacyjno – terapeutyczny.   Liczba uczestników to 50 osób – 35 dzieci ( wśród nich dzieci mające różnorodne trudności życiowe i społeczne, ale również  dzieci z rodzin prawidłowo funkcjonujących) + 15 osób młodzieży. Dzieci ( w wieku 7-10) są dobierane w pary, którym towarzyszy przez cały obóz starszy „brat lub siostra” – młody człowiek (w wieku 15-19 lat). Dzieci 11-12 lat stanowią grupę „młodzieżową”, którym towarzyszy 2-3 „starszych braci, sióstr” + wychowawca. Grupa ta funkcjonuje w ramach obozu na równi z młodszymi dziećmi, realizuje jednak nieco inny program. Młodzież, która towarzyszy dzieciom, pełni rolę pozytywnego wzorca, starszego „brata”, „siostry”, którzy podczas tygodniowego wakacyjnego pobytu pokazują dziecku co to znaczy być odpowiedzialnym, twórczym, prawdomównym, koleżeńskim, opanowanym, zaradnym, pomysłowym, ciekawym świata, wymagającym od siebie i od innych, radosnym…Całą grupą opiekuje się 5 wychowawców (pedagodzy i psycholog). Młodzież biorąca udział w obozie to wolontariusze, którzy odbyli warsztaty szkoleniowe przygotowujące ich do roli „starszego brata, siostry”. Każdy obóz jest prowadzony według określonej konwencji tematycznej. Poza elementem terapeutycznym i wychowawczym, nasze obozy mają walor poznawczy i kulturowy. Tematem tegorocznego obozu będzie region gór Karkonoszy, z jego historią,  tradycjami i zwyczajami tamtejszej ludności. Ośrodek, do którego jedziemy jest położony na terenie Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Naszym zamysłem jest nie tylko zapoznanie dzieci z kulturą i historią tego regionu i jego mieszkańców, ale przede wszystkim atrakcyjny wypoczynek z wykorzystaniem motywów regionalnych legend i podań ludowych.    

 

Koszt obozu dla dzieci – 970 zł. Dzieciom – podopiecznym Fundacji zapewniamy dofinansowanie lub finansowanie obozu.  Z uwagi na niestabilną cenę paliwa, koszt obozu może ulec zmianie. Koszt obozu dla wolontariuszy 500 zł. 

Obozy Fundacji nie są obozami masowymi, ani komercyjnymi. Aby utrzymać kameralny, a przez to wyjątkowo pozytywny wychowawczo klimat obozu, oparty na silnej więzi grupowej (co jest możliwe przy niewielkiej liczbie uczestników) nie zwiększamy ilości dzieci uczestniczących w obozach, pomimo z roku na rok zwiększającej się liczby chętnych. Fundacja organizuje obozy przede wszystkim z myślą o dzieciach – podopiecznych Fundacji. Są to dzieci obciążone bardzo smutnym bolesnym dzieciństwem, a czasem chorobą lub dysfunkcja utrudniającą im pozytywne funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Cieszy nas, że z każdym rokiem wzrasta ilość rodziców stanowiących tzw. prawidłowo funkcjonujące rodziny, którzy pragną z nami wysyłać na obozy swoje dzieci. Jednak ograniczona ilość miejsc sprawia, że nie wszystkim zgłaszanym dzieciom możemy zapewnić miejsce na naszym obozie.


Harmonogram wpłat:

I rata 400 zł. – prosimy o wpłaty na konto fundacji do 15 marca 2012 r. 

Fundacji Pomóż Dorosnąć, – ul. Al. Kalin 30, 05 – 500Piaseczno

BZ WBK S.A. II O/ Piaseczno 21 1090 1694 0000 0001 1008 2174

II rata 570 zł. prosimy o wpłaty na konto fundacji do 15 maja 2012 r.  

Ośrodek Leśny Dwór usytuowany jest w  Karkonoszach w Rudawskim Parku Krajobrazowym, między Karpaczem i Jelenią Górą, na bardzo malowniczym terenie leśnym,  na trasie żółtego szlaku, u podnóża ruin zamku Bolczów i w pobliżu Skalnego Mostu oraz Pieca – popularnych skałek. 

Adres:

Agroturystyka  „Leśny Dwór”  Jan  Kaczorowski
ul. Robotnicza 11/12, 58-520 Janowice Wielkie
tel /075/ 75 15 272, e-mail: info@lesny-dwor.pl
        www.lesny-dwor.pl

ZEBRANIE RODZICÓW dzieci wyjeżdżających na obóz obdędzie się 20 kwietnia 2012 o godz. 18 w Gimnazjum nr 2 w Piasecznie, Aleja Kalin 30, pok. 58 

Jak co roku – bardzo, bardzo prosimy o 1 %

Zwracam się do wszystkich osób, którym leżą na sercu losy dzieci wychowujących się w rodzinach dotkniętych poważnymi trudnościami bytowymi, w tym dzieci chorych i żyjących w rodzinach dysfunkcyjnych, patologicznych, głęboko niewydolnych, z prośbą o przekazanie 1 % podatku na rzecz Fundacji Pomóż Dorosnąć. Fundacja wszystkie zgromadzone fundusze przeznacza na pomoc edukacyjną, terapetyczną, zdrowotną i materialną dzieciom i młodzieży. Bez Waszej wrażliwości i pomocy nie jesteśmy w stanie zbyt wiele zdziałać na rzecz poprawy warunków życia i nauki naszych podopiecznych, na rzecz ich wychodzenia z patologicznych środowisk.Każdego roku udaje nam się doświadczać „cudu normalnienia” – prostowania drogi życiowej dzieci ( młodzieży),  którym pomagamy. Te dzieciaki, pokazują nam,że NAPRAWDĘ WARTO im pomagać.

Zatem prosimy Was bardzo – POMÓŻCIE NAM POMAGAĆ.

Z serdecznym pozdrowieniem
Ewa Lubianiec – założycielka Fundacji

*Fundacja Pomóż Dorosnąć*
*nr KRS 0000203456*

adres: Aleja Kalin 30; 05-500 Piaseczno

 

„Szczególne podziękowania”

 

Fundacja Pomóż Dorosnąć wiele razy drogą e-mailową i bezpośrednio zwraca się do wielu przyjaciół i znajomych z prośbą o pomoc na rzecz określonych osób. Czasem są to osoby lub rodziny znajdujące się w wyjątkowo dramatycznych okolicznościach, czasem młodzi ludzie potrzebujący pomocy, jak np. ostatnio dwie nasze podopieczne studentki – Ukrainki polskiego pochodzenia. Chcemy najpiękniej i najserdeczniej podziękować wszystkim, którzy reagują na nasze prośby, którzy rozsyłają nasze e-maile do swoich znajomych, którzy przekazują nam artykuły rzeczowe lub dokonują wpłat na konto fundacji na rzecz pomocy określonym młodym osobom. Dziękujemy za waszą wrażliwość. Bez niej pomoc wielu ludziom nie była by możliwa. Fundacja jest tak naprawdę pomostem między tymi którzy potrzebują wsparcia a tymi, którzy mogą i chcą go udzielić. To Wy drodzy darczyńcy tworzycie Fundację POMÓŻ DOROSNĄĆ. Nasza wdzięczność dla Was jest ogromna.

Fundacja Pomóż Dorosnąć

Fundacja Pomóż Dorosnąć powstała w 2004 roku, po ponad dwóch latach mojego zmagania się z biedą i bezradnością życiową dzieci ulicy. Fundacja powstała po to, aby wspomagać dzieci dotknięte bolesnymi doświadczeniami wynikającymi z ich trudnych historii rodzinnych i życiowych. Dzieci te bardzo chcą uwierzyć, że ich dorosłe życie może wyglądać inaczej niż życie ich rodziców. One bardzo chcą uwierzyć, że w dorosłym życiu można żyć godnie, pracować, mieć szczęśliwą rodzinę. One bardzo potrzebują LUDZI, którzy pomogą im zapomnieć koszmary z dzieciństwa i pokażą jak dorastać do GODNEJ DOROSŁOŚCI.

Jeśli w porę ktoś nie wyciągnie do nich ręki, stracą nadzieję, że życie „może być dobre”. Fundacja ma być tą „wyciągniętą ręką”.

Jeśli Włączą się Państwo w nasze działania, tych wyciągniętych rąk będzie więcej.

Ewa Lubianiec
pedagog i psycholog