„Fotgraficzny wolontariat” – dziękujemy pięknie

Fundacja Pomóż Dorosnąć pragnie BAAAARDZO SERDECZNIE podziękować sympatycznym studentom Karolinie, Kamilowi i Wojtkowi, którzy kilkakrotnie służyli Fundacji swoim czasem i życzliwością wykonując zdjęcia podczas naszych imprez, czyli pomagali tworzyć fotokronikę wydarzeń fundacyjnych. Kamil Opas jest fotografem niezależnym, a Karolina Klimecka i Wojtek Cupta są zrzeszeni w Klubie Filmowo – Fotograficznym FOKUS przy działającym Politechnice Warszawskiej. Karolina jest przy tym wytrwałą i bardzo zaangażowaną wolontariuszką Fundacji Pomóż Dorosnąć. Kochani młodzi „mistrzowie fotografii”- patrząc na wasze bezinteresowne działanie na rzecz naszych dzieciaków uśmiecham się do siebie w nadziei, że świat ciągle bywa jeszcze normalny, piękny i zwyczajny, czyli że są na nim dobrzy, pogodnie otwarci na drugich młodzi ludzie. Wielkie dzięki.

Wyniki zbiórki publicznej na rzecz Fundacji Pomóż Dorosnąć

Fundacja Pomóż Dorosnąć, KRS 0000203456, z siedzibą przy  Aleja Kalin 30, 05-500 Piaseczno, dnia 11. 12 .2011 r. podczas Happeningu Mikołajkowego zorganizowanego na Rynku w Piasecznie, przeprowadziła zbiórkę publiczną ( kiermasz „rozmaitości”, kiermasz ciast, sprzedaż książki „ Bocianowi już dziękujemy. Jak rozmawiać z dorastającymi dziećmi o seksualności i miłości” i sprzedaż prac plastycznych – ekobombek,  wykonanych przez dzieci uczestniczące w  konkursie na Ekobombkę) . Zbiórkę przeprowadzono na podstawie zezwolenia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dn. 10.11.2011 r. nr 111/2011. Zebrano kwotę wysokości  4820,55 zł. Koszty poniesione przy realizacji zbiórki publicznej to koszty zakupu książki „ Bocianowi już dziękujemy. Jak rozmawiać z dorastającymi dziećmi o seksualności i miłości” – wyniosły one 293,37 zł.  Artykuły do stoisk „Kiermasz rozmaitości” i „Kiermasz ciast” zostały podarowane Fundacji przez wolontariuszy, a prace plastyczne – ekobombki były wykonane przez dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w ramach konkursu zorganizowanego przez Centrum Kultury. Organizacja i obsługa zbiórki publicznej również była zapewniona na zasadzie wolontariatu. Dochód ze zbiórki został przekazany na fundusz stypendialny i zapomogi finansowe dla podopiecznych   Fundacji Pomóż Dorosnąć.