Życzenia Wielkanocne 2011

Moi Drodzy,
Ten obraz jest najcenniejszą pamiątką jaką przywiozłam z Jerozolimy. Bardzo pragnę się z wami podzielić tym wyjątkowym obrazem. Choć trwa na nim Jezus ukrzyżowany, Jego zmartwychwstanie lada chwila nastąpi i każdy z nas może je przeżyć w ciszy własnych myśli i uczuć. życzę Wam kochani, abyście zobaczyli, poczuli sercem, duchem, całymi sobą MIŁOŚĆ,  która pokonuje największy smutek, ból, cierpienie, śmierć. Miłość, która ożywia, która wraca pokój, radość, siłę. Niech nasze podnoszenie się z trudów życia i wszelkich utrapień ma w sobie siłę dziecka, które tuli się do Jezusa, wiedząc że tylko w nim jest ratunek. Z najserdeczniejszymi pozdrowieniami przesyłanymi z radosnym Alleluja!!!

Ewa Lubianiec

Jarmark Wielkanocny i dobroczynność na rzecz naszej fundacji

Kiermasz Wielkanocny organizowany od kilku lat przez Muzeum Regionalne i Centrum Kultury w Piasecznie, poza charakterem tradycyjnego jarmarku, na którym możemy podziwiać i nabywać wspaniałe artykuły dekoracyjne i użytkowe, w tym rękodzieło lokalnych twórców lub gdzie możemy skosztować i zakupić doskonałe wyroby wędliniarskie i garmażeryjne, ma też inny wymiar, bardzo szczególny. Jest nim dobroczynny charakter kilku stoisk. Myślę tu o stoiskach przygotowanych i prowadzonych przez szkoły i ośrodki służące dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej. Sprzedając urocze drobiazgi świąteczne wykonane przez uczniów i wychowanków, placówki te gromadzą fundusze na potrzeby swoich podopiecznych. Wyjątkowo dobroczynny charakter ma także stoisko prowadzone od kilku lat przez Fundację Pomóż Dorosnąć. Są na nim sprzedawane prace konkursowe wykonane przez dzieci z piaseczyńskich szkół i przedszkoli w ramach konkursu na najpiękniejsza palmę i pisankę wielkanocną, ogłaszanego corocznie przez Muzeum Regionalne w Piasecznie. Ponieważ każdego roku do konkursu zgłasza się ogromna ilość dzieci, prac konkursowych jest naprawdę bardzo dużo. Każda praca, nawet ta wykonana przez 3-letniego malucha ma wyjątkowy urok i wartość. Dzieci bowiem wkładają w tworzone przez siebie pisanki, palemki, koszyczki prawdziwą pasję tworzenia i radość dziecięcego serca. Nagrodzonych jest co roku zaledwie kilkanaście prac, jednak wszystkie zgłoszone do konkursu prace są traktowane z ogromną powagą i wdzięcznością. Zostają one bowiem wystawione na stoisku dobroczynnym podczas Kiermaszu Wielkanocnego, a cały zebrany z ich sprzedaży dochód Muzeum Regionalne przekazuje na rzecz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, bardzo boleśnie doświadczanych przez los, którym pomaga Fundacja Pomóż Dorosnąć. W tym roku, podczas Kiermaszu Wielkanocnego 17 kwietnia 2011 zebrano kwotę 1900 zł. 35 groszy. Wśród dziecięcych prac było kilka wspaniałych palm, ogromnych rozmiarów i wielkiej urody. Trzy z nich znalazły nabywców. Każda została sprzedana za 100 zł. Próbowano przeprowadzić licytację palm wśród osób odwiedzających stoisko z pracami konkursowymi, ale niestety nie udało się wyjść poza cenę wywoławczą 100 zł. Kwota zebrana dzięki sprzedaży prac konkursowych, ponad 1900 zł. stanowi piękny dar serca dzieci – twórców prac, a także ich nauczycieli i rodziców, którzy wspomagali wykonanie pięknych wielkanocnych ozdób. Dar ten jest wielkim wsparciem dla dzieci, którym pomaga przejść przez dziecięce życie Fundacja Pomóż Dorosnąć. Pozwala na przykład sfinansować przez miesiąc obiady ponad 20 dzieciom. Dobroczynny wymiar Kiermaszu Wielkanocnego czyni z niego wydarzenie w szczególny sposób wzbogacające odwiedzających go mieszkańców Piaseczna. Każdy kto choć na chwile wstąpił na tegoroczny Kiermasz, kto przystanął przy stoiskach z dziecięcymi pracami, zakupił pisankę malowaną dziecięca rączką lub baranka ulepionego przez niepełnosprawne dziecko, z pewnością odczuł że dotyka czegoś bardzo dobrego, cennego, co wzbogaca go duchowo na czas świąt Wielkiej Nocy.

Ewa Lubianiec

Wyniki zbiórki publicznej 16.04.2011 r.

Fundacja Pomóż Dorosnąć, 16. 04.2011 r. podczas akcji charytatywnej zorganizowanej w Szkole Podstawowej w Zalesiu Górnym, przez młodzież z LO im. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Warszawie, przeprowadziła zbiórkę publiczną ( sprzedaż cegiełek wartościowych i zbiórkę do puszek). Zebrano kwotę wysokości 424,54 zł. Zostanie ona przekazana na dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych podopiecznym Fundacji Pomóż Dorosnąć. Dziękujemy wszystkim uczestnikom wokalnego konkursu charytatywnego i wszystkim organizatorom za zaangażowanie i udział w akcji.