Piękna inicjatywa młodieży 67 LO w Piasecznie

Młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego jest organizatorem pięknej akcji charytatywnej na rzecz Fundacji Pomóż Dorosnąć.

Dnia 9 marca, o godz. 10 , w gmachu Wydziału Matematyki UW, ul. Banacha 2 w Warszawie odbędą się dwa turnieje charytatywne – TURNIEJ BRYDŻOWY I SZACHOWY.

W zorganizowanie tego przedsięwzięcia młodzież włożyła dużo pracy. Pozyskała też sponsorów, o których napiszemy po zakończeniu imprezy. Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu mailowego z organizatorami i udziału w turniejach: e-mail turniejszachbrydż@wp.pl

Turniej szachowy i brydżowy

„TURNIEJ SZACHOWY I BRYDŻOWY – inicjatywa młodzieży z LXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie.”

Do Fundacji Pomóż Dorosnąć zgłosiła się grupa uczniów z LXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie. W ramach lekcji Podstawy Przedsiębiorczości są oni zobowiązani do przeprowadzenia imprezy charytatywnej i przeznaczenia zebranych funduszy na dowolny cel. Wybrali organizację turnieju szachowego i brydżowego w dniu 9 marca 2008 (niedziela) w Sali Wydziału Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Banacha 2. Całkowity dochód z turniejów zasiliłby konto Fundacji. Część młodzieży mieszka na terenie powiatu piaseczyńskiego i są jej bliskie problemy jego mieszkańców. Dlatego też nawiązali oni współpracę z Fundacją Pomóż Dorosnąć z Piaseczna i tutaj szukają sponsorów. Ten rodzaj imprezy ma szansę nie tylko wspomóc dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, głęboko patologicznych, bo takim właśnie dzieciom pomagamy, ale również popularyzować te dziedziny sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, a także wypromować lokalnych przedsiębiorców.

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe dowolnej wysokości. Gdyby Państwo byli zainteresowani, proszę o kontakt drogą mailową lub bezpośrednią wpłatę na konto fundacji:

Fundacja Pomóż Dorosnąć, Al. Kalin 30, 05 – 500 Piaseczno

Bank PEKAO Spółka Akcyjna,

Oddział w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 2

61 1060 0076 0000 3200 0096 2138