Zasady i formy udzielania pomocy

 

 • Kto może skorzystać z pomocy Fundacji Pomóż Dorosnąć?

 

Dzieci i młodzież, w wieku 0-25 lat. W przypadku osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych pomoc może być udzielana osobom do lat 30.

 

 • Kto może zgłosić podopiecznego i jak zacząć współpracę z Fundacją Pomóż Dorosnąć?

 

Skierowanie dziecka/młodzieży do Fundacji w celu rozpoznania jego sytuacji życiowej i objęcia go pomocą odbywać się może poprzez zgłoszenie problemu przez rodzica, pedagoga szkolnego, nauczyciela dziecka lub każdą inną osobę dorosłą, której znana jest sytuacja dziecka i rodziny, a także przez samo dziecko/młodzież. Każdorazowo sytuacja dziecka/młodzieży jest sprawdzana przez przedstawiciela Fundacji. W miarę możliwości rozeznanie tej sytuacji odbywa się poprzez bezpośredni kontakt przedstawiciela Fundacji z rodziną dziecka/młodzieży (wizyta w domu, spotkanie z rodzicami, kontakt z instytucjami wspomagającymi rodzinę finansowo np. OPS, analiza dokumentacji dostarczonej przez rodzinę).

 

 • Jak można zgłosić podopiecznego?

 

Zgłoszenie osoby/rodziny potrzebującej pomocy ze strony Fundacji może się odbywać drogą telefoniczną, e-mailową (krupakinga@wp.pl), pocztową oraz osobiście w siedzibie Fundacji po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania.

Każda historia, przekazana do Fundacji, rozpatrywana jest indywidualnie.

 

 • Na jaką pomoc Fundacji mogę liczyć?

 

Aktualnie udzielaną pomoc ze strony Fundacji szczegółowo opisaliśmy TUTAJ

 

Fundacja udziela pomocy w następujących formach:

 • finansowej:
  • zapomogi losowe,
  • stypendia edukacyjne,
  • finansowanie leczenia,
  • finansowanie edukacji (zakup podręczników, opłaty za kursy językowe, maturalne i inne, finansowanie wycieczek szkolnych, wyjazdów i zajęć o charakterze kulturalnym i związanych z rozwojem zainteresowań dzieci i młodzieży),
  • finansowanie posiłków w stołówkach szkolnych;
 • rzeczowej (materialnej):
  • odzież, obuwie,
  • artykuły gospodarstwa domowego,
  • paczki żywnościowe,
  • artykuły szkolne,
  • zabawki, sprzęt sportowy;
 • poradnictwo rodzinne, wychowawcze, działania profilaktyczne i terapeutyczne:
  • konsultacje indywidualne psychologa, pedagoga dla dzieci, młodzieży i rodziców,
  • warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży,
  • warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców,
  • obozy dla dzieci i młodzieży profilaktyczne, socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne;
 • pomoc w nauce.

 

 • Czy pomoc ze strony Fundacji jest gwarantowana?

 

Fundacja udziela pomocy w miarę swoich możliwości finansowych. Nie jesteśmy w stanie spełnić wszystkich próśb o pomoc kierowanych do Fundacji. Ilość tych próśb przerasta możliwości Fundacji.

 

 • Czy mogę liczyć na sfinansowanie przez Fundację turnusu rehabilitacyjnego?

 

Niestety Fundacja nie prowadzi dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych. Nie mamy funduszy na ten cel. W przypadku rodzin mających dziecko niepełnosprawne wymagające rehabilitacji możliwe jest jednak gromadzenie za pośrednictwem Fundacji kwot 1 % podatku ze wskazaniem na dane dziecko. Tak gromadzone kwoty rodzice zobowiązują się przeznaczyć na leczenie i rehabilitację dziecka zgodnie z porozumieniem podpisanym z Fundacją.

 

 • Czy możliwe jest finansowanie przez Fundację zajęć poza lekcyjnych w konkretnym klubie, stowarzyszeniu, szkole?

 

Tak. Fundacja wspomaga swoich podopiecznych również na tej zasadzie. Udostępniamy konto bankowe dla wpłat 1 % podatku kierowanego na określone cele np. zajęcia dla podopiecznego w konkretnej instytucji, z którą Fundacja ma podpisane porozumienie określające wydatkowanie zebranych kwot na pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych. Na tej zasadzie Fundacja współpracuje m.in. z KS Grawitacja i Stowarzyszeniem Gama.

 

Każdą sprawę rozpatrujemy indywidualnie zatem zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Fundacją.