Kontakt

Fundacja Pomóż Dorosnąć

Adres siedziby

Warszawska 33/9, 05-500 Piaseczno

Adres do korespondencji:
ul. Szkolna 5/5, 05-500 Piaseczno

Numer KRS 0000203456
NIP 123-102-53-31
REGON 015733946

http://www.pomozdorosnac.pl

mail: kinga.krupa@pomozdorosnac.pl
tel. kontaktowy:  506508213

Konto Fundacji:
Fundacja Pomóż Dorosnąć, Warszawska 33/9; 05-500 Piaseczno
Bank Santander Bank Polska S.A.
II/O w Piasecznie
ul. Wojska Polskiego 28
05-500 Piaseczno

21 1090 1694 0000 0001 1008 2174

 

Lokal Fundacji, gdzie odbywa się bieżąca działalność:lokal dojście

Warszawska 33, Piaseczno

(na tyłach sklepu Rossmann przy wjeździe do Piaseczna od strony Warszawy)
                                                                                                                                                           

                                             

WAŻNE!

Fundacja poza wyznaczonymi dniami nie pełni dyżurów i nie zatrudnia pracowników biurowych, obecnych stale w lokalu. W siedzibie Fundacji odbywają się wyznaczone wcześniej zajęcia czy spotkania terapeutyczne. W wszelkich kwestiach, poza wyznaczonymi terminami, zapraszamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z właściwą osobą odpowiedzialną ze strony Fundacji.