Działalność naszej Fundacji pozytywnie oceniono

W lutym 2009 roku nasza Fundacja zgłosiła swój udział w konkursie, którego celem była promocja najlepszych praktyk w zakresie przeciwdziałania zjawiskom marginalizacji i wykluczenia społecznego, działalności służącej drugiemu człowiekowi, w tym dziecku dotkniętemu lub zagrożonemu patologią społeczną. Konkurs realizowany był w ramach projektu „Warto pomagać – promocja idei integracji społecznej i równości szans wśród osób zawodowo wspierających środowiska zagrożone wykluczeniem i dyskryminacją”. Projekt finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Fundacja nasza wysłała na konkurs trzy prace:

„Kto nie jest dobroczyńcą nie zasługuje na łaskę” autorka Magdy Grendus, 16-letnia wolontariuszka Fundacji,

„Pielgrzymka młodzieży niepełnosprawnej do Rzymu i San Giovanni Rotondo” autorka Ewa Lubianiec

„Starszy brat, starsza siostra… pomocna dłoń wyciągnięta do dziecka ulicy” autorka Ewa Lubianiec

Nasze prace zostały wyróżnione i znaleźliśmy się w gronie trzech organizacji zaproszonych do przedstawienia swoich osiągnięć na konferencji podsumowującej projekt , która odbyła się w Radomiu 26 czerwca 2009 r., a nadesłane przez nas prace zostały wydrukowane w biuletynie konkursowym. Działalność Fundacji spotkała się z dużym uznaniem. Było nam niezwykle miło, gdy praktyki i koncepcje pomocy drugiemu człowiekowi jakie realizujemy określono jako pełne pasji i poświęcenia. Jako autorzy najlepszych prac zostaliśmy zaproszeni na trzydniowe warsztaty treningowe, które odbyły się w dniach 26-28.06.2009 w Chlewiskach koło Radomia.

Kolejnym wyróżnieniem jakie nas spotkało było znalezienie się wśród 30 organizacji pozarządowych Mazowsza prezentujących najciekawsze inicjatywy i zakres współpracy z lokalnymi firmami wspomagającymi działalność charytatywną. Zostaliśmy zaproszeni przez Stowarzyszenie Dziennikarzy i Dokumentalistów KONCENTRAT do opisania naszych doświadczeń w obszarze współpracy z firmami i instytucjami wspierającymi naszą Fundację. I proszę… okazało się, że nasze skromne wydawałoby się działania uznane zostały za ciekawe i warte szerszego opisania. Artykuł o Fundacji Pomóż Dorosnąć i naszych darczyńcach takich jak np. „Foto Express Kujaszewski” znajdzie się zatem w publikacji opisującej, w jaki sposób organizacje pozarządowe z Mazowsza są wspierane przez mniejsze i większe firmy.

CIESZY NAS TO, ŻE JESTEŚMY POZYTYWNIE DOSTRZEGANI :)